Úsporný tarif pro naše odběratele

Informace k podpoře úsporného tarifu pro zákazníky, kterým dodáváme teplo z centrálního zdroje (plynová kotelna, předávací stanice, tepelné čerpadlo).

Úsporný tarif je jednorázový státní příspěvek, který vám pomůže s platbami za energie, v našem případě za teplo. Tento příspěvek se týká pouze domácností, tedy bytových jednotek a rodinných domů určených k bydlení. Jeho výši i to, jak ho jako dodavatel energií budeme svým zákazníkům poskytovat, určuje vládní nařízení. 

Příspěvek za námi dodávané teplo se týká takzvané Druhé vlny úsporného tarifu a jedná se o podporu na příští rok. Výše jednorázového ročního příspěvku je vládou stanovena na 4 500 Kč za domácnost/bytovou jednotku. Dle vládního nařízení vám bude podpora zohledněna při nejbližších zálohových platbách neprodleně poté, co ji obdrží naše společnost jako dodavatel (předpoklad je po 1. únoru 2023).

Každý náš zákazník, který má s námi uzavřenou smlouvu k 30. září 2022, a který si chce nárokovat tento příspěvek, bude povinen nahlásit a zaslat informaci o počtu domácností/bytů využívaných k bydlení na daném odběrném místě. Tuto informaci nám bude nutné zaslat, dle připravovaných instrukcí, nejpozději do 30. listopadu 2022. Nejtypičtější jsou asi SVJ či družstva, spravující více bytových jednotek.

Aktuálně připravujeme co nejjednodušší systém a způsob administrace celého procesu. V nejbližší době vás budeme informovat s podrobnými instrukcemi postupu.

Základní informace:

  • Týká se pouze domácností/bytových jednotek určených k bydlení (ne pro podnikatelskou činnost apod.)
  • Podpora je určena pro rok 2023
  • Výše podpory je stanovena na 4.500 Kč/domácnost/rok
  • O podporu je nutné u nás zažádat do 30. 11. 2022
  • Způsob žádostí připravujeme a budeme vás informovat
Více informací o úsporném tarifu lze čerpat z tiskové zprávy MPO Vláda schválila konečnou podobu úsporného tarifu z dílny MPO“