Čím topit?

Jsou na výběr tyto základní možnosti.

  • Centrální zásobování teplem (CZT)
  • Zemní plyn
  • Elektřina
  • Tuhá paliva (uhlí, dřevo)
  • Ostatní (bioplyn, propan, biomasa)


Pokud máte možnost připojení na CZT, většinou se se zohledněním všech výše uvedených faktorů jedná o nejvýhodnější řešení. Teplo je připravováno centrálně v teplárně a k Vám do domovních rozvodů se dostává prostřednictvím předávací stanice tepla. Hodí se do všech typů objektů.


Máte-li u svého objektu plynovou přípojku, můžete jako zdroj vytápění zvolit vysoce účinný plynový kotel na principu kondenzace, kde je spalování zemního plynu efektivnější a účinnější než kdy dříve a navíc ekologické. Po historických maximech cena plynu výrazně poklesla, proto investice do plynového kotle je určitě správnou volbou. Plynový kotel se hodí do starších, nezateplených objektů i novostaveb. Zbytečná investice by to byla jen u pasivních a nulových domů.


Pokud jako zdroj vytápění zvolíte elektřinu, máte možnost vybírat mezi elektrokotlem či přímotopem a tepelným čerpadlem. Vytápění elektřinou je považováno za nejekologičtější způsob, i když i elektřina se musí někde vyrobit. Elektrokotle či přímotopy vycházejí investičně jednoznačně nejvýhodněji, ale vzhledem k vysoké ceně elektřiny se uplatní jen v pasivních domech a velmi kvalitně zateplených novostavbách. Oproti tomu tepelná čerpadla nabízejí ekologický a z velké míry soběstačný tepelný zdroj, zvláště pokud je doplněný o solární panely. Uplatní se v novostavbách a zrekonstruovaných domech a obvykle se kombinuje s podlahovým vytápěním z důvodu nízkoteplotního otopného systému. U staveb s velkou tepelnou ztrátou jejich účinnost klesá a dotápění bivalentním zdrojem, jakým je obvykle elektrokotel, by vytápění zbytečně prodražovalo. Nevýhodou tepelného čerpadla jsou vysoké investiční náklady.


Vytápění tradičními tuhými palivy, jakými jsou uhlí či dřevo se v době energetické krize jevilo jako nejjistější volba, ale je potřeba myslet na některá úskalí. Již jsou zakázány kotle na tuhá paliva 1. a 2.emisní třídy z ekologických důvodů a další zpřísňování legislativy lze ještě očekávat. Také uhlí ani dřevo vám do domu „nepřiteče“, je nutné myslet na dostatečnou zásobu a počítat i s časem stráveným s jejich manipulací a pravidelným přikládáním. Z dlouhodobého hlediska se hodí spíše na chatu či jako záložní zdroj.


Tepelné zdroje spalující bioplyn, propan, biomasu nejsou až tak běžné, k jejich volbě se lze přiklonit při možnosti dostatečného zásobení palivem a při dostatku a vhodnosti prostoru pro instalaci zařízení a pro skladování paliva. Kotle na biomasu se často volí jako náhrada za kotel na uhlí jako alternativa plynového kotle, pokud není možnost napojit se na plyn (účinnost spalování i náklady na provoz jsou srovnatelné s úrovní plynového kotle).

© 2024 PTES, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl