Rozúčtování nákladů

Zajistíme Vám montáž kvalitních poměrových měřidel a společné náklady na teplo, teplou a studenou vodu rozdělíme mezi konečné příjemce služeb dle platné legislativy a to jak pro Váš bytový dům, tak například pro komerční prostory.

Výhody spolupráce právě s námi

Nebyli jste zastiženi při odečtu?
Využijte samoodečet

Přejít na samoodečet

 • Našimi klienty je více než
  900
  SVJ
 • Rozúčtováváme více než
  25000
  bytů
 • Máme více než
  30
  let zkušeností

Proč rozúčtování od NÁS?

Jsme zkušeným rozúčtovatelem, disponujeme školeným personálem a potřebným softwarovým vybavením, a jsme tedy připraveni a schopni poskytnout Vám požadovanou kvalitní službu. Na základě uzavřené smlouvy o provádění pravidelných odečtů, rozúčtování a vypracování ročního vyúčtování s dohodou o dodávce a montáži poměrových měřidel a v souladu s platnou legislativou Vám rozdělíme společný náklad na teplo, teplou a studenou vodu mezi konečné příjemce služby.

 • kvalitní měřící technika
 • atraktivní a transparentní ceny
 • přehledné vyúčtování
 • bezplatné poradenství
 • zákazník je na prvním místě
 • jsme členy a držiteli certifikátu ARTAV
 • cena v nabídce = konečná cena za službu
 • nejsou zahrnovány žádné další dodatečné náklady
Máte zájem o nabídku? Napište nám
AdobeStock_570708326 (1)

Na co se nás často ptáte

Při sundávání radiátoru není přítomnost našeho technika nutná, po osazení nového již ano. Zavolejte nám předem na telefonní číslo 377 499 226 a Vysvětlíme Vám, jak postupovat.

Pokud se jedná o indikátory elektronické, umístění řeší technická norma EN 834, dle které umístění indikátoru stanovuje jeho výrobce, resp. dodavatel v montážních předpisech. Zpravidla je to uprostřed otopného tělesa pokud jde o jeho délku a ve výši 75% výšky otopného tělesa.

Na základě ustanovení vyhlášky 285/2011Sb. došlo u vodoměrů na teplou a studenou vodu, používaných pro rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, ke sjednocení ověřovací lhůty na 5 let. Platí pro vodoměry s úředním ověřením od roku 2012.

Indikátory Caloric 5.5 mají dobu životnosti baterie 10 let, tzn. že po uplynutí této doby je třeba původní indikátory nahradit novými.

Obraťte se na správce vaší nemovitosti.

Poskytovatel služeb doručí vyúčtování příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Pokud je zúčtovacím obdobím kalendářní rok, tak nejpozději do 30. 4.

Cena 1m3 TV se skládá z ceny 1m3 studené vody a z ceny tepla potřebného na ohřev 1m3 vody. Množství tepla potřebné k ohřátí 1m3 vody se liší podle použité technologie a podle způsobu využití TV v dané zúčtovací jednotce. Pokud je TV v domě ohřáta a hned spotřebována, její cena za ohřev je nižší než v domě, kde je voda ohřáta, cirkuluje potrubím, chladne a je znovu ohřáta a pak teprve spotřebována.

Podle započitatelné podlahové plochy (základní složka) se nyní může rozpočítat jen 30-50 % celkových nákladů na teplo a zbytek podle skutečné spotřeby indikované měřiči. Spotřební složka se však zároveň musí pohybovat v rozmezí 80-200 % průměrné ceny tepla na m2 v daném domě.

Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku a pravidla pro vytápění stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Vyhláška dále stanoví, že dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC pro následující den. Vytápění se naopak omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, pokud průměrná denní teplota vystoupí nad +13 ºC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den.

Indikátor Caloric: 

 • Hodnota s "M" je spotřeba za předchozí období, hodnota bez písmene je aktuální spotřeba. Další údaje nejsou pro uživatele důležité, slouží spíše pro kontrolu a servis.

Indikátor Telmetric:

 • |->:   Aktuální spotřeba
 • ||´´=:   Číslo přístroje
 • ->:|   Spotřeba předchozího období
 • ||:     Hodnota slouží pro kontrolu a servis

 

Kontaktujte nás

Pole označená * jsou povinná.

© 2024 PTES, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl