GDPR

Informace o zpracování osobních údajů při provádění samoodečtů

Správcem Vašich osobních údajů zadaných do internetového formuláře „Samoodečet indikátorů topných nákladů a vodoměrů TV a SV“ na internetových stránkách www.ptes.cz je příslušné společenství vlastníků/družstvo, které je osobou odpovědnou za správu Vašeho domu a jehož jste členem.

Společnost Plzeňská teplárenská Energetické služby s.r.o., IČ 27980502, se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 30100, kontaktní údaje: telefon +420 377 499 208, e-mail info@ptes.cz, je zpracovatelem Vašich osobních údajů na základě smlouvy o rozúčtování uzavřené s Vaším společenstvím vlastníků/družstvem.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy o rozúčtování uzavřené s Vaším společenstvím vlastníků/družstvem.

Zpracováváme Vaše osobní údaje zadané do formuláře, to jest: jméno, příjmení, adresa a číslo bytu, e-mail, telefon, údaje o odečtech a příp. poznámku k odečtu. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je plnění právní povinnosti správce (společenství vlastníků/družstva) vykonávat řádnou správu domu. Vyplněné údaje jsou nezbytné pro vypracování rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody na jednotlivé byty v domě. Zvolili jste formu sdělení těchto údajů prostřednictvím internetového formuláře přímo naší společnosti jakožto smluvního zpracovatele těchto osobních údajů. Právním základem zpracování údajů o Vašem telefonním čísle a e-mailu je oprávněný zájem správce Vás naším prostřednictvím kontaktovat v případě nejasností týkajících se samoodečtů jednotlivých přístrojů, s ohledem na Vámi zvolenou formu samoodečtu, příp. pro ověření odečtu; proti takovému způsobu zpracování máte právo vznést u svého společenství/družstva, příp. přímo u naší společnosti, námitku.

Samoodečet lze provést ve výjimečném případě, kdy nám nemůžete z vážných důvodů umožnit přístup do bytu. Odečty měřičů v příštím roce by měly být provedeny opět naším pracovníkem.

Vaše osobní údaje předáváme Vašemu smluvnímu správci domu za účelem provedení ročního vyúčtování záloh souvisejících s užíváním bytu. Dále Vaše osobní údaje předáváme poskytovateli našeho informačního systému, příp. mohou být příležitostně zpřístupněny i správci naší počítačové sítě (typicky ve formě vzdálené správy). Vaše osobní údaje dále mohou být zpřístupněny podle okolností též orgánům činným v trestním řízení, soudům a správním orgánům, nebo při uplatňování právních nároků (advokáti, notáři, daňoví poradci apod.). Údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Zpracování je zčásti automatizované (využití specializovaného software provádějícího rozúčtovávací matematické operace), nedochází však při něm k profilování ani k automatizovanému individuálnímu rozhodování týkající se Vaší osoby.

Poskytnuté osobní údaje uchováváme obecně po dobu 10 let od provedení rozúčtování.

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás s žádostí o vysvětlení nebo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Vaše práva můžete uplatňovat vůči správci Vašich osobních údajů, tj. vůči Vašemu společenství vlastníků/družstvu, jakož i přímo vůči naší společnosti jako zpracovateli Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím standardizovaného formuláře dostupného v sídle naší společnosti (Doubravecká 2760/1, Plzeň), příp. Vám může být zaslán na vyžádání e-mailem.

Informace o zpracování osobních údajů při využití internetového formuláře

Správcem Vašich osobních údajů zadaných do internetového formuláře na internetových stránkách www.ptes.cz je společnost Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o., IČ 27980502, se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 30100, kontaktní údaje: telefon +420 377 499 208, e-mail info@ptes.cz.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Zpracováváme Vaše osobní údaje zadané do formuláře, to jest: jméno, příjmení, e-mail. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Vyplněné údaje jsou nezbytné pro vypracování nabídky zboží a služeb. Zvolili jste formu sdělení těchto údajů prostřednictvím internetového formuláře přímo naší společnosti jakožto správce těchto osobních údajů. Právním základem zpracování údajů o Vašem telefonním čísle a e-mailu je oprávněný zájem správce Vás naším prostřednictvím kontaktovat v případě zodpovězení dotazů či vypracování a předání nabídky zboží a služeb; proti takovému způsobu zpracování máte právo vznést námitku.

Vaše osobní údaje předáváme poskytovateli našeho informačního systému, příp. mohou být příležitostně zpřístupněny i správci naší počítačové sítě (typicky ve formě vzdálené správy). Vaše osobní údaje dále mohou být zpřístupněny podle okolností též orgánům činným v trestním řízení, soudům a správním orgánům, nebo při uplatňování právních nároků (advokáti, notáři, daňoví poradci apod.). Údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Při zpracování nedochází k profilování ani k automatizovanému individuálnímu rozhodování týkající se Vaší osoby.

Poskytnuté osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků..

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás s žádostí o vysvětlení nebo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Vaše práva můžete uplatňovat vůči správci Vašich osobních údajů, tj. vůči naší společnosti jako zpracovateli Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím standardizovaného formuláře dostupného v sídle naší společnosti (Doubravecká 2760/1, Plzeň), příp. Vám může být zaslán na vyžádání e-mailem.

Zásady používání souborů cookie

Co je to cookie?

"Soubory cookie" jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači nebo mobilním zařízení, když si prohlížíte webové stránky. Soubory cookie jsou obecně používány k tomu, aby webové stránky fungovaly efektivněji, mohou obsahovat údaje související s funkcí nebo zobrazováním stránek, nebo mohou webovým stránkám umožnit "zapamatovat si" Vaše aktivity nebo preference po určité časové období.

Proč používame cookies?

Soubory cookie používáme z různých důvodů, které jsou podrobně uvedeny níže, jako například pro základní operace, navigaci na stránkách a pro zlepšení Vašich zkušeností během návštěvy naší webové stránky. Dále používáme cookies pro analýzu počtu návštěvníků a chování na našich webových stránkách a pro poskytování konkrétního obsahu, jako jsou např. videa, na naší webové stránce.

Typy cookies, které používáme
Nezbytné
Cookie Typ Doba trvání Popis
sid https doba relace Tento soubor cookie se používá k ukládání a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy relace uživatele na webových stránkách. Tento soubor cookie je souborem cookie relace a je smazán po zavření všech oken prohlížeče.
cc_cookie https 6 měsíců Tento soubor cookie slouží pro uchování informace, zda uživatel přijmul nebo odmítl souhlas s cookies.
_GRECAPTCHA https 6 měsíců Tento soubor cookie slouží k analýze rizik, více zde.
Analytické
Cookie Typ Doba trvání Popis
__utma https 2 roky Slouží k rozlišení uživatelů a relací. Soubor cookie se vytvoří při spuštění javascriptové knihovny, pokud neexistuje žádný soubor cookie __utma. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do služby Google Analytics.
__utmt https 10 minut Slouží k omezení rychlosti požadavků.
__utmb https 30 minut Slouží k určení nových relací/návštěv. Soubor cookie se vytvoří, když se spustí javascriptová knihovna a neexistují žádné soubory cookie __utmb. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do služby Google Analytics.
__utmc https doba relace Nepoužívá se v ga.js. Nastaveno pro interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento soubor cookie fungoval ve spojení se souborem cookie __utmb, který určoval, zda se uživatel nachází v nové relaci/návštěvě.
__utmz https 6 měsíců Ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na stránky. Soubor cookie se vytvoří při spuštění javascriptové knihovny a aktualizuje se při každém odeslání dat do služby Google Analytics.
Jak změním svoje nastavení souborů cookie?

Můžete zrušit instalaci souborů cookie (kromě základních souborů cookie) nastavením svých preferencí na vyskakovacím banneru souborů cookie, pak můžete upravit posuvníky na "Zapnuto" nebo "Vypnuto" nebo je změnit pomocí lišty předvoleb souborů cookie, ke které se dostanete přes tlačítko výše.

Případně si ve svém prohlížeči můžete zvolit, zda chcete soubory cookie přijmout nebo ne. Různé prohlížeče poskytují různé ovládací prvky, a proto níže uvádíme odkazy na pokyny od známých výrobců k tomu, jak to udělat. Prohlížeč Vám zpravidla nabízí možnost kdykoliv přijmout, odmítnout nebo vymazat soubory cookie nebo soubory cookie od poskytovatelů, které používají vlastníci webových stránek ("cookies třetích stran"), nebo soubory cookie z konkrétních webových stránek.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Informace o dalších prohlížečích naleznete na webových stránkách developerů prohlížečů.

© 2024 PTES, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl