CALORIC WHE 5.5

CALORIC WHE 5.5 je dvoučidlový indikátor spotřeby tepla umožňující odečet dat z přístrojů bez nutnosti vstupu do bytů, tedy pouhou pochůzkou po společných prostorách.
Rozdělovače topných nákladů řady WHE 5… se používají v systému rádiového odečtu dat tam, kde chceme rozdělit topné náklady mezi odběratele na základě jejich skutečné spotřeby. Prostřednictvím 2 měřících čidel registruje indikátor teplotní údaje s vysokou přesností. Použití jednoho čidla k měření teploty otopného tělesa a druhého k měření teploty vzduchu v místnosti vede ke zjištění odebraného tepla pro vytápění a zabraňuje tak nechtěnému vlivu cizího tepla, např. slunečního záření, pečící trouby atd.

 • pro odečet hodnot není potřeba vstupovat do bytu
 • je plně eliminován tzv. „lidský faktor“ při odečtech
 • rádiový přenos dat (není nebezpečný dokonce ani pro osoby, které mají voperován kardiostimulátor)
 • uložení hodnoty spotřeby tepla v délce jednoho roku
 • ochrana proti nedovolené manipulaci – signalizace na displeji
 • možnost samoodečtu
 • lze instalovat jen v objektu se stojatými rozvody (stoupačky)
Qundis Caloric 5.5.
telmetric_plus (1)

Telmetric PLUS (Brunata Metrona) – Elektronické dvoučidlové indikátory tepla

Elektronický rozdělovač nákladů na vytápění TELMETRIC PLUS spojuje přednosti moderní elektroniky jako je vysoká přesnost, značný komfort a maximální jistota s atraktivní cenou. TELMETRIC PLUS se uplatní u všech druhů otopných těles. Prostřednictvím 2 měřících čidel registruje i nepatrné teplotní údaje s vysokou přesností. Použití jednoho teplotního čidla k měření teploty otopného tělesa a druhého k měření teploty vzduchu v místnosti vede k exaktnímu zjištění odebraného tepla pro vytápění. Pomocí interních logických operací s naměřenými hodnotami se zabraňuje nechtěnému vlivu cizího tepla, např. slunečního záření.

 • možnost naprogramování parametrů radiátorů do přístroje
 • odečítání přístroje probíhá přes interní optické rozhraní
 • pro odečet hodnot je potřeba vstupovat do bytu
 • možnost samoodečtu
 • uložení hodnoty spotřeby tepla v délce jednoho roku
 • lze instalovat jen v objektu se stojatými rozvody (stoupačky)
 • V současné době se již neprovádí nové montáže tohoto přístroje.

Optronic – Odpařovací indikátor tepla

Indikátor pracuje na odpařovacím principu. Na základní desku upevněnou pomocí montážního materiálu na otopné těleso se nasadí sestava předního dílu s kapilárou a zajistí plombou. Během měřeného období se kapalina odpařuje v závislosti na teplotě a trvání účinku tepla. Vykázaná hodnota poklesu stavu hladiny od nulového bodu definitivní stupnice (stupnice se stanovuje dle velikosti otopného tělesa, způsobu konstrukce topného systému atd.) je základem pro vyhodnocování spotřebované hodnoty tepla. V systému rozúčtování je dále pracováno pouze s odečtenými dílky bez použití dalších konstant. Po uplynutí každého měřeného období, zpravidla 12 měsíců, je indikátor odplombován, kapilára je po odečtení nahrazena novou, stará kapilára je umístěna do kontrolní pozice a indikátor je zaplombován novou plombou. V současné době se již neprovádí nové montáže tohoto přístroje.

images
kalorimetr

Kalorimetr

Kalorimetr, jinak nazývaný též kompaktní měřič tepla, nabízí kombinaci průtokoměru a kalorimetrického počítadla, umožňující jeho začlenění do systému topení i chlazení a také do systémů dálkových odečtů. Výpočet spotřeby tepla je založen na kalorimetrické rovnici. Technicky se měřič tepla skládá z průtokoměru a dvou kalibrovaných teploměrů. Zařízení měří průtok topné vody a teplotu topné vody na vstupu a výstupu do vytápěného objektu.

 • 18 uložených měsíčních hodnot 
 • varianty s/bez dálkového přenosu naměřených dat
 • lze instalovat jen v objektu s ležatými rozvody (většina novostaveb bytových domů)
 • možnost samoodečtu

© 2024 PTES, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl