Oznámení o fúzi sloučením

21. 9. 2023

Oznámení o fúzi sloučením

 

Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že dne 1.7.2023 došlo k zápisu fúze sloučením společností TERMGLOBAL s.r.o., IČO 25237683, PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o., IČO 25203100, jakožto zanikajících společností a společnosti Plzeňské teplárenská Energetické služby, s.r.o., IČO 27980502, jakožto společnosti nástupnické, do obchodního rejstříku.

V důsledku uvedené fúze tak došlo, s účinností ode dne 1.7.2023, k zániku společností TERMGLOBAL s.r.o., IČO 25237683 a PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o., IČO 25203100, přičemž veškeré jejich jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešlo na nástupnickou společnost Plzeňské teplárenská Energetické služby, s.r.o., IČO 27980502. Společnost Plzeňské teplárenská Energetické služby, s.r.o. se tak stala právním nástupcem zaniklých společností TERMGLOBAL s.r.o. a PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o.

V souvislosti s uskutečněnou fúzí se žádným způsobem postavení věřitelů, dlužníků, dodavatelů či zákazníků zaniklých společností TERMGLOBAL s.r.o. a PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o., nemění. Současně uvádíme, že veškeré smluvní vztahy, tj. veškeré dosud platné a účinné smlouvy uzavřené společnostmi TERMGLOBAL s.r.o. a PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o. zůstávají nadále v platnosti bez změn, přičemž společnost Plzeňské teplárenská Energetické služby, s.r.o. vstupuje do těchto smluvních vztahů namísto zanikajících společností TERMGLOBAL s.r.o. a PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o.

K datu fúze se i všichni zaměstnanci společností TERMGLOBAL s.r.o. a PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o. stávají zaměstnanci Plzeňské teplárenské Energetické služby, s.r.o., nic se tedy nemění ani v oblasti stávajících kontaktních osob, jejich telefonních čísel či místa jejich pracoviště. Změněny budou jen emailové adresy, stávající budou ale i nadále funkční a dojde k jejich přesměrování.

Veškeré své závazky nadále hraďte na Vámi známé bankovní účty, jejichž majitelem se v důsledku uvedené fúze stala společnost Plzeňské teplárenská Energetické služby, s.r.o., pokud Vám nebude písemně sdělen účet jiný.

Všechny dodavatele a obchodní partnery zanikajících společností TERMGLOBAL s.r.o. a PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o. laskavě žádáme, aby korespondenci a faktury s datem uskutečnění zdanitelného plnění po zápisu fúze (tzn. od 1.7.2023 včetně) vystavovali již výhradně na nástupnickou společnost, jinak budou vráceny.

Nové údaje pro fakturaci a korespondenci od 1.7.2023:

Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o.

IČO 27980502

DIČ CZ27980502

Doubravecká 2760/1

301 00 Plzeň

Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19900

datové schránky ID: stttpz7

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se výše uvedeného nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 377 499 208 nebo prostřednictvím e-mailu info@ptes.cz.

Všem Vám, našim obchodním partnerům a zákazníkům, děkujeme za dosavadní i budoucí spolupráci a věříme, že proběhlá fúze bude vnímána jako pozitivní krok.

© 2024 PTES, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl