Vše o odečtech

Termíny odečtů tepla a vody v bytech:

  • Listopad
  • Prosinec
  • Leden

Odečty indikátorů tepla nebo bytových vodoměrů se obvykle konají na konci zúčtovacího období. Zúčtovacím obdobím se rozumí kalendářní rok. Uživatelé bytů jsou o řádném termínu odečtů informováni v předstihu formou letáku vylepeného ve společných prostorách domu a lístku vhozeného do poštovní schránky každého uživatele.

Odečty provádějí školení pracovníci. Jejich čas je vymezen pouze k odečtům. Z důvodu dodržení časových harmonogramů nemohou zodpovídat Vaše případné dotazy. Od toho jsme tady my! Na telefonních číslech 377 499 226, 604 226 568, 770 182 078 nebo 770 182 073 Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo poradíme s případnými problémy.

Co se děje při odečtech?

„Odečítači“ u Vás zazvoní nebo zaklepou na dveře. V případě, že máte pochybnosti, musí se Vám prokázat průkazkou odečítače spolu s občanským průkazem. Poté je můžete vpustit do svého bytu.
Připravte se na odečty v předstihu, aby nedocházelo ke zdržení. Nechceme Vás okrádat o Váš čas a soukromí, proto umožněte bezproblémový přístup k otopným tělesům a vodoměrům.

 

Optronic

Odečítač rozlomí plombu, která brání manipulaci s indikátorem. Odečte a zapíše do odečtového formuláře naměřené hodnoty. Odečtenou kapiláru zabezpečí proti dalšímu odparu a vloží v přístroji do kontrolní pozice. Toto opatření je z důvodu případné reklamace, popř. k porovnávání spotřeby tepla. Na nové zúčtovací období se vloží nová plná kapilára a přístroj se plombou připevní zpět na radiátor.

Telmetric PLUS

Při prvním odečtu po montáži je nutné přístroj naprogramovat podle pasportů otopného tělesa, který zaznamenal pracovník provádějící montáž. Odečítač pomocí speciálního počítače a čárových kódů zanese do paměti indikátoru typ, velikost a výkon otopného tělesa a také datum konce zúčtovacího období. Přístroj automaticky přepočítá naměřené hodnoty podle zadaných parametrů. Poté se provede odečet spotřeby.

 

Typ Caloric WHE 5

Údaje na displeji se neustále střídají v tomto pořadí:

1- Aktuální spotřeba
5- Test displeje (vše zobrazeno)
6- Test displeje (nic nezobrazeno)
7- Odečtový den
8- Hodnota spotřeby v den odečtu
9- Kontrolní součet
10- Typ indikátoru (Fb – 4.2)

Pracovník provádějící odečet projde pouze společné prostory v objektu nebo menší objekt dokonce jen obejde
s mobilní odečtovou sadou, která se skládá ze sběrače dat a PDA s příslušným softwarem.
Data z přístrojů přijímá sběrač dat a pracovník opustí objekt teprve tehdy, když jsou načtena a zobrazena data ze všech přístrojů dané lokality.

Qundis caloric 5 P3-WB

Vodoměry

Odečítač pouze zaznamená výrobní číslo vodoměru a jeho stav. Poté stvrdíte svým podpisem správnost odečtených a zapsaných údajů. Odečítač Vám předá kopii Vámi podepsaného odečtového formuláře. Celý proces je otázkou 2-3 minut v závislosti na počtu odečítaných přístrojů.

vodomer

 

Co se stane, když neumožním odečet?

Po prvním řádném termínu následuje druhý náhradní termín odečtu. V případě, že ani na druhou výzvu nebudou odečty provedeny, kontaktujte oddělení rozúčtování , nebo využijte samoodečtový formulář. Pokud odečty provedeny nebudou, stanovíme náklad na vytápění, případně TV a SV vašeho bytu náhradním způsobem a to dle platné vyhlášky.

  • V případě tepla i TV je Vám účtován trojnásobek průměrné spotřeby 

Nebyli jste zastiženi při odečtech měřičů tepla a vodoměrů ve vašem bytě?

Kontaktujte nás na telefonních číslech 377 499 226, 604 226 568, 770 182 078 nebo 770 182 073. 

Pro nahlášení stavů vodoměrů nebo hodnot z indikátorů topných nákladů TELMETRIC a hodnot z kalorimetru můžete využít formulář pro SAMOODEČET

© 2024 PTES, Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl